Wordnet Illustrasi

Pengenalan * Berita * Download * Rujukan * Link * English

Dalam projek ini, kami menggunakan illustrasi yang dipadankan kepada kata-kata di dalam wordnet yang diambil daripada projek Wordnet Jepun. Semua gambar diambil daripada the Perpustakaan Terbuka ClipArt (Open ClipArt Library).

Gambar dan padanan tersebut boleh didapati di domain awam dan anda boleh menggunakannya sesuka hati.

Gambar dan link-link tersebut boleh didapati di sini.

Penyumbang

Francis Bond, Arthur Bond
Francis Bond <bond@ieee.org>

Linguistics and Multilingual Studies
Nanyang Technological University